Małe Dziecko i Książka

 

Projekt „Małe dziecko i książka” ze wsparciem finansowym UM Stołecznego Warszawy realizowany od września do grudnia 2018. Jego celem było dotarcie z książką i ideą wspólnego czytania do najmłodszych czytelników i ich opiekunów. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy osiem spotkań czytelniczych w żłobku. Wzięliśmy również udział w spotkaniach Środowiska Rodzin Adopcyjnych organizowanych przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie oraz w zebraniu wolontariuszy Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, propagując ideę czytania małym dzieciom od pierwszych dni ich życia. Dodatkowo utworzyliśmy w żłobku punkt wymiany książek, a ośrodkowi  w Otwocku podarowaliśmy książki. W ramach projektu powstała zakładka do książki promująca czytanie małym dzieciom, którą otrzymali uczestnicy projektu.