Jak czytamy z małymi dziećmi

Kontakt z francuskim stowarzyszeniem A.C.C.E.S.S., promującym czytanie z najmłodszymi dziećmi, stał się inspiracją do powstania Fundacji Czytam z Tobą. W naszych działaniach, skierowanych do najmłodszych, odwołujemy się do zasad wypracowanych przez tę organizację:

  1. Dziecko jest przewodnikiem podczas czytania. Ono wybiera książkę, nawet jeżeli wiele razy jest to ta sama pozycja. Nie odpytujemy, nie przerywamy czytania, by sprawdzić czy dziecko zrozumiało, pozwalamy na odkrywanie tekstu, budowanie własnych myśli.
  2. Małe dziecko ma potrzebę ruchu – nie przerywamy czytania, gdy dziecko wstaje i odchodzi. Przemieszczając się i bawiąc może słuchać czytanego tekstu.
  3. Malutkie dziecko bierze książkę do buzi, obgryza rogi – pozwalamy mu na to, gdyż w ten sposób poznaje, odkrywa świat.
  4. Czytając tekst nie wprowadzamy żadnych zmian. Pozwala to dziecku słyszeć te same słowa, wyrażenia niezależnie od tego, kto książkę czyta.
  5. W grupie propagujemy czytanie zindywidualizowane, które pozwala dziecku odczuć, że osoba dorosła czyta wyłącznie dla niego.

Sprawiajmy, aby wspólne czytanie było chwilami bliskości, radości dzielonej z drugim człowiekiem. Czytajmy z dzieckiem od najmłodszego wieku. Potrzeba komunikacji, to jedna z podstawowych potrzeb małego człowieka.

SONY DSC