Posted

Czytanie z migrantami z Białorusi

Fundacja Czytam z Tobą promuje wspólne czytanie jako formę nawiązywania relacji między ludźmi i wsparcia w wielu obszarach. Nasze działania kierujemy szczególnie w stronę małych...