NAJNOWSZE WPISY

NASZA MISJA

Jesteśmy zdania, że człowiek nigdy nie jest za mały, ani za dorosły, by z nim czytać. Prowadzimy działania na rzecz małych dzieci, ich rodzin, osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem. Fundacja, założona w 2017 roku, powstała z myślą, że książka może stać się pomostem w relacjach między ludźmi.​

Najmłodsi​

Czytanie dzieciom od najmłodszego wieku., w szczególności propagowanie zindywidualizowanego czytania dzieciom w grupach rówieśniczych (żłobki i przedszkola).

Seniorzy​

Aktywizacja i integracja, możliwość wymiany międzypokoleniowej wokół książki.

Osoby chore i samotne​

Towarzyszenie z książką w szpitalach, przychodniach, domach opieki, hospicjach.

Zagrożeni wykluczeniem​

Docieranie z książką do osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na status społeczny, materialny, nieznajomość języka polskiego.

email: 

fundacja.czytam@gmail.com